POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Administratorem danych osobowych jest p. Fryzjerstwo męskie Monika Pliszka, ul. Kozacka, nr 11, lok. 3, 87-100 Toruń, NIP: 8792242302, dalej jako Fryzjerstwo męskie Monika Pliszka.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;

6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osobowe naszych Klientów:

– zbieramy je w celu rezerwacji wizyty, zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;
– dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi rezerwację, a przez to zawarcie i realizację umowy;
– przy przetwarzaniu danych naszych Klientów współpracujemy wyłącznie z zaufanymi podmiotami, takimi jak: Nakiedy sp. z o.o. czy też Przelewy24 (grupa DialCom24 Sp. z o.o.);
– w czasie wizyty może się również zdarzyć, że zechcą Państwo przekazać nam Państwo bardziej wrażliwe informacje dotyczące prywatności (np. dotyczące uczuleń, czy innych przeciwwskazań). Informujemy, że tego rodzaju dane traktować będziemy z jeszcze większą, najwyższą możliwą starannością. Takie informacje, w żadnym wypadku, nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom czy firmom trzecim.

2. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:

– dane te przetwarzamy, by móc udzielić naszym Klientom odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe)
– dane te obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP
– podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

3. Dane osób, chcących podzielić się komentarzem lub opinią:

– dane te przetwarzamy, by móc umieścić opinię lub komentarz naszych Klientów na stronie www;
– dane te obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zamieszczenie opinii lub komentarza.

 

UPRAWNIENIA

 

Posiadają Państwo prawo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@fryzjerstwo-pliszka.pl

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

POLITYKA COOKIES

 

Nasze witryny wykorzystują technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

– umożliwienia zalogowania
– utrzymania sesji (stanu zalogowania)
– dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
– tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:
– telefonicznie pod nr tel. 607 223 972
– mailowo na adres kontakt@fryzjerstwo-pliszka.pl